EnglishMagyar

Független mérnöki szolgáltatás

Független mérnöki szolgáltatás

Független mérnöki szolgáltatás

  • Szolgáltatás: Független Mérnöki szolgáltatás a finanszírozó bank képviseletében
  • Megrendelő: MKB Bank Zrt; Mezatrade & Consulting Kft.
  • Átfutási idő: 2010 - folyamatos

Független mérnöki szolgáltatásokat nyújtottunk a finanszírozó banknak egy kórház központban létesülő konyha és étterem épülettel kapcsolatban.

A feladataink közé tartoztak a számla jóváhagyások és a hatósági jóváhagyásoknak-, valamint a költségvetésnek való megfelelés ellenőrzése.

A konyha és étterem épület befejezését követően éves működési átvilágítást készítünk biztosítván a folyamatos működést műszaki szempontokból.